V
Voetbalvereniging Hulshorst

Lopend de 12 provinciën door.

( Member of team: V.V. Hulshorst )

Zoals bekend heeft het afgelopen jaar de binnenzijde van onze kantine een flinke renovatie ondergaan en is het de bedoeling dat binnenkort ook de keuken en de toiletten worden aangepakt. Uiteraard gaan dit soort verbouwingen gepaard met vele kosten, om deze kosten enigszins behapbaar te houden wordt er binnen de vereniging al heel veel werk verzetmet en door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook altijd mensen die mee denken over hoe we geld kunnengenereren voor zulke grote uitgaven.

Het verleden is daar een heel goed voorbeeld van, zo is er 1987 een sponsorloop geweest, hardlopend in estafettevorm rondom het IJsselmeer dit ten behoeve van de bouw van ons sportpark. Dit is in 2007 nog eens wandelend over gedaan voor de uitbreiding van de kleedkamers. En zo is vorig jaar het idee ontstaan om ook dit keer weer een vergelijkbare actie op touw te zetten!

In de wandelgangen heeft u er dan ook vast al wel iets van vernomen. Wij zijn ondertussen dan ook al druk bezig met de voorbereidingen van een unieke wandeltocht. Deze wandeltocht zal in estafettevorm worden uitgevoerd, heeft een minimale lengte van 650 kilometer en voert ons in 7 dagen door alle 12 provinciën van Nederland.

De bedoeling is dat Henk Mol, Johan van Olst en Jan van Olstdeze tocht gaan volbrengen. Op zaterdag 6 juni 2020 zal om 12:00 uur het startschot klinken en zullen zij in beurten van ± 6 uur elkaar wandelend gaan aflossen (24/7) met als grote doel om zaterdag 13 juni 2020 tijdens de familie dag feestelijk te worden onthaalt. Uiteraard is het de bedoeling dat we voor en tijdens deze tocht zoveel mogelijk geld en sponsoring op gaan halen voor de hierboven genoemde verbouwing.

Als vv Hulshorst zijn wij een amateur vereniging die zich ten doel stelt het in teamverband aanbieden van de voetbalsport, op zowel prestatief als recreatief niveau aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van onze gemeenschap. Wij hebben dan ook bedacht om deze sponsorloop niet alleen op te dragen aan de genoemde verbouwing, maar er voor gekozen om er ook een maatschappelijk doel aan te koppelen. Onze keuze is hierbij gevallen op de Maag Lever Darm Stichting. De MLDS zet zich in voor meer dan twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte, door onderzoeken te financieren en voorlichtingen te geven. Voor hen en met hen strijden zij voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.

Om dit geheel dan ook rendabel te maken zijn wij op zoek naar vele sponsoren, van klein tot groot, van veel tot weinig, van geld tot bijvoorbeeld eten en drinken alles hierin ismogelijk en bespreekbaar. De bedoeling is dat we in aanloop naar de tocht en tijdens deze daadwerkelijke wandeling erdiverse media aandacht bij willen gaan betrekken om zo ook iets terug te kunnen doen voor onze sponsoren. De leden van onze “sponsorcommissie” zouden u dan ook graag willen benaderen om te bespreken welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Met vriendelijke groet,

 

 

De organisatie commissie

 

 

100
14/03/2020
22:08

Agriservice Hulshorst

View all

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more

A healthy digestive system is vital. It can be your best friend, or your worst enemy. Your digestive system can give you strength and energy, but it can also hinder you, make you housebound, or even kill you. The Stomach Liver Bowel Foundation (Maag Lever Darm Stichting) supports over two million people with digestive diseases, by funding research and providing information. Together, we fight for a healthy digestive system for everyone.